مقالات کارینو آکادمی

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی

آیا تا بحال درگیر بازاریابی ویروسی شده اید؟ بازاریابی ویروسی به معنای این است که شما مخاطبانتان را تشویق کنید به اینکه پیام تبلیغاتی شما

ادامه مطلب »
بازاریابی عصبی چیست؟

بازاریابی عصبی

بازاریای عصبی یا نرو مارکتینگ یکی از جدیدترین انواع بازاریابی است که باعث می شود تبلیغات بسیار هدفمند تر انجام شوند. به کمک بازاریابی عصبی

ادامه مطلب »